Drafting


Architecture Drafting by Kontumbab
Interior Drafting by KontumbabRenovate and System Drafting by Kontumbab
ค่างานเขียนแบบของคนทำแบบ
A. ค่าตอบแทนงานเขียนแบบ(ในกรณีที่จ้างเขียนแบบอย่างเดียวตั้งแต่ 10 แผ่นขึ้นไป) 
     1. หมวดงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม (ราคานี้เขียนแบบอย่างเดียวไม่รวมออกแบบ)
          - กระดาษ A1 : 800 บาท/แผ่น
          - กระดาษ A2 : 600 บาท/แผ่น
          - กระดาษ A3 : 450 บาท/แผ่น
          - กระดาษ A4 : 300 บาท/แผ่น
      2. หมวดงานเขียนแบบวิศวกรรม (ราคานี้เขียนแบบอย่างเดียวไม่รวมออกแบบ)
          - กระดาษ A1 : 700 บาท/แผ่น
          - กระดาษ A2 : 500 บาท/แผ่น
          - กระดาษ A3 : 350 บาท/แผ่น
          - กระดาษ A4 : 250 บาท/แผ่น
      3. หมวดงานเขียนแบบระบบประปา,สุขาภิบาล,งานไฟฟ้า (ราคานี้เขียนแบบอย่างเดียวไม่รวมออกแบบ)
          - กระดาษ A1 : 600 บาท/แผ่น
          - กระดาษ A2 : 400 บาท/แผ่น
          - กระดาษ A3 : 300 บาท/แผ่น
          - กระดาษ A4 : 200 บาท/แผ่น
B. ค่าตอบแทนงานประเมินราคาค่าก่อสร้าง และถอดวัสดุเพื่อใช้สำหรับสั่งซื้อวัสดุ
      1. สำหรับบ้านพักอาศัย 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 50-149 ตรม.   ราคา 3,000 บาท
      2. สำหรับบ้านพักอาศัย 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 150-250 ตรม. ราคา 4,500 บาท
      3. สำหรับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 100-200 ตรม. ราคา 6,000 บาท
      4. สำหรับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 200-300 ตรม. ราคา 8,600 บาท

© หมายเหตุ : ค่างานนี้ขึ้นอยู่กับแบบและวัสดุที่ระบุในแบบมากน้อยเพียงใดและเป็นวัสดุสั่งพิเศษที่ใช้ในแบบมากน้อยแค่ไหน โดยจะส่ง File งาน dwg. ลง cd rom. และ Plot งานให้ 1 ชุด


C. ค่าตอบแทนงานเขียนแบบสามมิติ  ด้วยโปรแกรม 3D Sketch Up
      1. หมวดเขียนแบบพร้อม Render (ภาพที่ได้มี Plan Elevation 4 ด้าน,ภาพ Perspective 2 รูป)
           - เขียนแบบ 3D อาคาร, อพาร์ตเมนท์, โรงเรียน ราคา 8,500 บาท
           - เขียนแบบ 3D ตึกแถว, อาคารพาณิชย์, บ้านพักอาศัย ราคา 6,000 บาท
           - เขียนแบบ 3D ร้านอาหาร, อาคารสาธารณะอื่น ๆ ราคา 12,000 บาท
      2. หมวดเขียนแบบไม่ Render (ภาพที่ได้มี Plan Elevation 4 ด้าน, ภาพ Perspective 2 รูป)
           - เขียนแบบ 3D อาคาร, อพาร์ตเมนท์, โรงเรียน ราคา 6,000 บาท
           - เขียนแบบ 3D ตึกแถว, อาคารพาณิชย์, บ้านพักอาศัย ราคา 4,500 บาท
           - เขียนแบบ 3D ร้านอาหาร, อาคารสาธารณะอื่น ๆ ราคา 6,500 – 8,500 บาท

© หมายเหตุ : ราคานี้รวมปริ้นภาพ A3 ให้ 2 แผ่น (เป็นกระดาษ photo ) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์


ริการเสริม
        • รับส่งงานถึงที่และช่วงสรุปงาน Final จะเข้าไปทำ ณ สถานที่ทำงานจนเสร็จหรือจะรับส่งงานทาง E-mail, Fax, และไปรษณีย์ ตามแต่ท่านจะสะดวก (สำหรับกรณีรับงานเขียนแบบกับทางสถาปนิก วิศวกร บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ)
        • แบบสามารถแก้ไขให้ได้ 3 ครั้ง และไม่เกิน 40% ของงาน ถ้าเกินจากที่กำหนดจะคิดราคาค่างานใหม่ (การแก้ไขที่ว่านี้คือการแก้ไขในกระบวนการหลังอนุมัติให้เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบขออนุญาตแล้วนะครับ ส่วนในกระบวนการออกแบบถ้าแบบที่ออกมาไม่ตรงตามความต้องการสามารถแก้ไขใด้จน ตรงตามความต้องการครับ)
        • ค่างานเบื้องต้นเป็นค่างานมาตรฐานทั่วไป ราคาค่างานที่รับจริง ๆ นั้นจะดูที่แบบและความต้องการอีกครั้งหนึ่ง (อาจจะลดราคาลงหรือปรับขึ้นได้อีกขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบว่ามีรายละเอียดที่ต่างไปจากมาตรฐานหรือไม่)
        • หากเจ้าของงานไม่มีเวลาหรือไม่สามารวัดหน้างานด้วยตัวเองใด้และต้องการความ แน่นอนของงาน เรายินดีบริการวัดหน้างานให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางและค่าเสียเวลาตามระยะทางและเวลาเท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินเกินจริง
        • หากต้องการให้เหมางานเขียนแบบ Sketch Up พร้อมทั้งเขียนแบบ Autocad จะคิดราคางาน CAD+ SKU. ลดลงจากราคาค่างานมาตรฐานลง 20% ของงานนั้น ๆ (อยู่ที่ความยากง่ายของงาน)
        • หากต้องการให้สถาปนิก และวิศวกรเซ็นรับรองการออกแบบโปรดแจ้งให้ทราบเพื่อทางเราจะได้คำนวณราคาค่า งานพร้อมค่าเซ็นรับรองการออกแบบให้แก่ท่าน (ในกรณีที่วิศวกร สถาปนิก หรือบริษัทห้างร้านที่ไม่มีคนเซ็นรับรอง และราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของอาคาร)


© เรามีทีมงานสถาปนิกมัณฑนากรและวิศวกรมืออาชีพในการทำงาน ©
© ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่างานที่ท่านได้รับเป็นงานที่มีคุณภาพโดยแท้จริง ©

ติดต่อเรา
KONTUMBAB
Mobile : +66 8-9517-0291 Line ID : kontumbab Facebook ID : @kontumbab
Portfolio :

Architecture Design.


Interior Design.


Renovate Design


Architecture Dafting.


Interior Drafting.


Renovate Drafting.