Google+ KONTUMBAB คนทำแบบ: ช่องเซอร์วิส
http://kontumbab.blogspot.com

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ช่องเซอร์วิส

ช่องเซอร์วิส


1 ม.ค. 2443 | 8756 views
หลังจากฤดูฝนผ่านพ้นไปแล้ว ผมเชื่อว่าบ้านหลายๆ หลังคงเริ่มเข้าสู่เทศกาลปรับปรุงบ้านกัน สาเหตุที่คนส่วนใหญ่เลือกช่วงเวลาหลังจากหมดฤดูฝนก็เป็นเพราะว่า จะมีช่วงระยะเวลาที่ยาวนานให้ทำการแก้ไขปรับปรุงบ้านได้นาน และจะไม่มีฝนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานตกลงมาให้เฉอะแฉะกัน ดังนั้นการซ่อมแซมส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึม ทาสีบ้านใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดทรุดโทรม จึงมักเริ่มลงมือกันในช่วงนี้

เชื่อว่ามีหลายคนที่รู้สึกว่างานซ่อมแซม และงานซ่อมบำรุงบ้านเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน บางครั้งต้องลงมือรื้อฝ้าเพดาน หรือผนัง เพื่อทำการซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ที่มักซ่อนอยู่ในฝ้าเพดาน หรือผนังหลายๆ บ้านจึงมักจะมอบภาระหน้าที่เหล่านี้ให้กับช่าง แทนการลงมือด้วยตัวเอง ความยุ่งยากในการซ่อมบำรุงที่ผมยกตัวอย่างมา บางส่วนมีสาเหตุมาจากการออกแบบก่อสร้างที่ไม่คำนึกถึงการซ่อมบำรุงในอนาคต ไม่มีการเตรียม “ช่องเซอร์วิส” เอาไว้สำหรับการซ่อมบำรุงช่องเซอร์วิส คือช่องเปิดชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ช่างสามารถมุด ลอด หรือเอื้อมมือ เข้าไปซ่อมบำรุงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ชำรุด ช่องเซอร์วิสอาจมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ขึ้นความจำเป็นของคนหรืออุปกรณ์ที่จะต้องนำเข้าไปสำหรับการซ่อมบำรุง แต่โดยทั่วไปที่พบเห็นกันในอาคารที่พักอาศัยมักมีขนาดประมาณ 60 x 60 เซนติเมตร เพราะเป็นขนาดที่สามารถมุด หรือ ลอดผ่านเข้าไปได้ช่องเซอร์วิสมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเซอร์วิสบนฝ้าเพดาน เพราะโดยส่วนใหญ่การเดินสายไฟภายในบ้าน มักจะใช้วิธีการซ่อนสายไฟเอาไว้บนฝ้าเพดาน เมื่อระบบไฟฟ้ามีปัญหา หรือมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงระบบสายไฟก็สามารถใช้ช่องเซอร์วิสในการสำรวจ และซ่อมบำรุง ไม่ต้องรื้อหรือเจาะฝ้าเพดาน

การออกแบบและก่อสร้างที่ดี จะต้องออกแบบและก่อสร้างช่องเซอร์วิสให้กลมกลืนไปกับพื้นผิวของฝ้าเพดาน ผนัง หรือพื้น โดยพยายามไม่ให้สักเกตเห็นและเป็นที่สะดุดตา เพื่อความสวยงามเรียบร้อยของบ้านในอดีตการทำช่องเซอร์วิสจะต้องเว้นหรือเจาะช่องว่าง และทำฝาปิด-เปิดด้วยตัวเอง แต่ในปัจจุบันมีผู้ผลิตวัสดุฝ้าเพดาน และผนังหลายราย อำนวยความสะดวกในการก่อสร้างด้วยการทำวัสดุแผ่นที่มีช่องเซอร์วิสอยู่ในตัว ทำให้ง่ายและมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งเป็นอย่างมาก
ช่องเซอร์วิสมีความจำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากในการซ่อมบำรุง การลงทุนติดตั้งช่องเซอร์วิสถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวนะครับ

@ขอบคุณ บ้านและสวน www.baanlaesuan.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น