Google+ KONTUMBAB คนทำแบบ: เซาะร่อง
http://kontumbab.blogspot.com

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

เซาะร่อง

เซาะร่อง


14 ธ.ค. 2553 | 11029 views
เซาะร่อง เป็นคำกริยาที่ถูกนำมาใช้เรียก แนวร่องที่ทำขึ้นบนพื้นผิวซีเมนต์ในอาคารเพื่อประโยชน์ทางด้านต่างๆ ต่อไปนี้
ช่วยลดการแตกร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้าง การเซาะร่องตามแนวรอยต่อของเสาคาน กับผนัง ถึงแม้ว่าในระหว่างการก่อสร้างช่างจะเสียบเหล็กหนวดกุ้งที่เสาไว้สำหรับก่อผนังแล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดการทรุดตัวของโครงสร้างและเกิดรอยร้าวระหว่างเสาคานกับผนังขึ้นได้ การเซาะร่องจะช่วยลดการแตกร้าว และช่วยควบคุมทิศทางของแนวแตกให้แนวแตกเกิดขึ้นอยู่ในร่องที่เซาะไว้

ช่วยป้องกันการแตกร้าวที่เกิดจากการยืดหรือหดตัวของวัสดุ โดยธรรมชาติของวัสดุ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ วัสดุจะมีการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจะหดตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง วัสดุก่อสร้างที่ใช้ปลูกบ้านก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในบ้านเรา ในวันหนึ่งอาจมีโอกาสที่โดนแสงแดด และโดนฝนหลายๆ ครั้งในวันเดียว พื้นผิววัสดุเหล่านั้นอาจเกิดรอยแตกร้าวได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นผิวปูนฉาบ วิธีแก้ไขก็คือ ทำเส้นเซาะร่องเป็นระยะทุกๆ 3-4 เมตร หรืออาจเซาะร่องที่แนวรอยต่อของเสาคานกับผนังก็ได้เช่นกันช่วยจบรอยต่อของวัสดุ 2 ชนิดที่มาต่อชนกัน โดยปกติในการก่อสร้างเมื่อมีวัสดุ 2 ชนิดมาชนกันมักจะเกิดรอยต่อที่ดูไม่เรียบ ยกตัวอย่างเช่น รอยต่อระหว่างวงกบประตูหน้าต่างกับผนังปูนฉาบ นอกจากความไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้นยังอาจทำให้ผิวปูนฉาบที่มีความหนาไม่เพียงพอเกิดการหลุดร่อน การเซาะร่องตรงรอยต่อระหว่างวงกบประตูหน้าต่างกับผนังปูนฉาบจะช่วยให้เกิดความเรียบร้อยบริเวณรอยต่อ ผิวปูนฉาบไม่หลุดร่อนเพิ่มลวดลาย ลูกเล่นให้กับผนังที่เรียบเกินไป สำหรับอาคารที่มีพื้นที่ผนังขนาดใหญ่ อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่น่าสนใจ การเพิ่มลวดลายให้กับผนังด้วยการเซาะร่องก็เป็นลูกเล่นที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับอาคารอย่างหนึ่ง เพราะในแง่ของจิตวิทยานั้นห้องที่มีพื้นที่โล่งขนาดใหญ่มักจะทำให้ขาดความรู้สึกอบอุ่น ไม่เหมาะกับการพักอาศัย การเพิ่มเส้นสายบนผนังด้วยการเซาะร่องจะเป็นการลดขนาดของห้องในแง่ของจิตวิทยาทำให้ห้องรู้สึกอบอุ่นและน่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยปกติการเซาะร่องที่นิยมทำกันก็คือการใช้อุปกรณ์เซาะทำร่องในขณะที่ปูนกำลังเซ็ทตัว ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เซาะร่อง PVC ฝังลงไปบนพื้นผิวในขณะที่ปูนกำลังเซ็ทตัวเพื่อให้เกิดร่องรูปทรงตาม PVC

การเซาะร่องเป็นวิธีช่วยลดการแตกร้าวของผนังที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่สามารถทำเซาะร่องบนพื้นปูนที่เซตตัวแล้ว แต่หากสามารถทำการเซาะร่องได้ในขณะที่ปูนกำลังเซตตัว ก็จะเป็นการลดต้นทุนได้ เพราะฉะนั้นควรทำการกำชับช่างให้เตรียมอุปกรณ์เซาะร่องก่อนลงมือฉาบผนังนะครับ

@ขอบคุณ บ้านและสวน www.baanlaesuan.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น