Google+ KONTUMBAB คนทำแบบ: คานคอดิน
http://kontumbab.blogspot.com

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

คานคอดิน

คานคอดิน


15 พ.ย. 2553 | 14131 views
คานคอดิน คืออะไร?
ผมคิดว่าหลายๆ คนอาจคงกำลังเดาว่าคานคอดิน ก็คือ คานที่อยู่ติดกับดิน เกือบถูกครับแต่ไม่ทั้งหมด จริงๆ แล้ว คานคอดินคือ คานที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักพื้นชั้นล่างครับ

สำหรับบ้านจัดสรรโดยทั่วไปเราจะสังเกตพบได้ว่า มักจะมีระดับพื้นชั้นล่างสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ระดับท้องคานของ คานคอดินจึงมักจะวางอยู่บนพื้นดิน (ความหนาพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร + ความหนาคานประมาณ 40 เซนติเมตร) สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ เมื่อระดับของพื้นชั้นล่างสูงประมาณ 50 เซนติเมตรก็จะสามารถใช้พื้นดินเป็นแบบสำหรับหล่อท้องคานได้โดยไม่ต้องใช้ไม้แบบ หลังจากนั้น เมื่อหล่อคานคอดินเสร็จ ก็นำดินมาถมในพื้นที่ว่างระหว่างคานคอดิน เพื่อใช้ดินเป็นแบบหล่อท้องพื้นชั้นล่างต่อไป ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้ประหยัดทั้งค่าแรง และค่าไม้แบบลงไปได้เยอะทีเดียวแต่บ้านที่ใช้พื้นดินเป็นแบบสำหรับหล่อคานคอดินและพื้นชั้นล่างมักจะประสบกับปัญหาเรื่องความชื้นจากดินเสมอ เนื่องจากพื้นชั้นล่างสัมผัสกับดินตลอดเวลา ดังนั้นบ้านหลายๆ หลังจึงมักจะออกแบบให้พื้นชั้นล่างสูงจากพื้นดินขึ้นมา ไม่ให้พื้นชั้นล่างสัมผัสกับพื้นดินโดยตรงดังนั้นหากสร้างบ้านซึ่งมีพื้นชั้นล่างสูงกว่า 50 เซนติเมตรขึ้นไป การหล่อคานคอดินจะต้องทำการตั้งไม้แบบท้องคานเพื่อยกคานคอดินให้ลอยสูงจากพื้น ซึ่งนอกจากนั้นก็มีความจำเป็นต้องตั้งไม้แบบท้องพื้นเพื่อหล่อพื้นชั้นล่างอีกเช่นกัน หากออกแบบ หรือวางแผนการก่อสร้างไม่ดีก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในงานไม้แบบ แทนที่จะสามารถนำไม้แบบกลับมาใช้งานต่อ เมื่อเป็นเช่นนั้นหลายคนคงมีคำถามต่อว่า ถ้าเช่นนั้น ระดับของคานคอดินที่เหมาะสมควรอยู่ที่เท่าไหร่จากประสบการณ์ของผม ระดับของท้องคานคอดินที่เหมาะสม ไม่ควรจะต่ำกว่า 60 เซนติเมตร สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า เมื่อท้องคานคอดินอยู่ที่ระดับ 60 เซนติเมตร จะทำให้ช่างสามารถเข้าไปยังใต้อาคารได้ เพื่อความสะดวกในถอดไม้แบบ ทำการเดินงานระบบท่อต่างๆ หรือเพื่อความสะดวกสำหรับการซ่อมบำรุงในอนาคต

@ขอบคุณ บ้านและสวน www.baanlaesuan.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น