Google+ KONTUMBAB คนทำแบบ: ฉนวนกันความร้อน
http://kontumbab.blogspot.com

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน


7 ก.ย. 2553 | 7661 views
ฉนวน (Insulation) หมายถึง วัสดุต้านทานหรือป้องกันไม่ให้พลังงานส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้สะดวก ดังนั้น ฉนวนกันความร้อน (Heat Insulation) จึงหมายถึง วัสดุต้านทานและป้องกันไม่ให้พลังงานความร้อนส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้สะดวก

เมื่อพิจารณาจากชื่อแล้วหลายคนอาจเข้าใจว่าฉนวนกันความร้อนทำหน้าที่ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ภายในตัวอาคารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในความเป็นจริงนอกจากฉนวนกันความร้อนจะทำหน้าที่ ป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในแล้ว ในขณะที่เราเปิดเครื่องทำความเย็นภายในอาคาร ฉนวนกันความร้อนเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ป้องกันความเย็นไม่ให้ออกไปสู่ภายนอกไปพร้อมๆ กันด้วย สำหรับประเทศในเขตหนาว ฉนวนเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ปกป้องความร้อนที่เกิดจากเครื่องทำความร้อน หรือ Heater ไม่ให้ออกไปสู่ภายนอกตัวอาคารลักษณะของฉนวนที่ดีควรมีน้ำหนักเบา เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและไม่เป็นภาระการรับน้ำหนักของโครงสร้าง มวลของฉนวนเหล่านี้จึงถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยฟองอากาศขนาดเล็กๆ จำนวนมาก ฟองอากาศมีคุณสมบัติในการต้านทานความร้อน ป้องกันไม่ให้เกิดการนำพาความร้อน นอกจากนั้นยังมีการใช้วัสดุอย่างเช่นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ห่อหุ้มมวลฉนวนอีกชั้นเพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดจากการแผ่รังสีความร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนให้ดียิ่งขึ้น คุณสมบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของฉนวนก็คือ ต้องทนต่อการติดไฟ เพราะสาเหตุสำคัญของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ หลายๆ ครั้งมีสาเหตุมาจากการลุกไหม้ของฉนวนกันความร้อนซึ่งอยู่ใกล้แหล่งทำความร้อนหรือประกายไฟการติดตั้งฉนวนกันความร้อน จะทำให้มีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น ราคาประมาณ 200-300 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายไปกับระบบปรับอากาศในอาคาร ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และควรค่าแก่การลงทุน สำหรับบ้านหลังใดที่ยังไม่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ก็สามารถที่จะติดตั้งได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดฝ้าเพดานในบริเวณที่ต้องการปูฉนวนกันความร้อน
2. ปูฉนวนจนเต็มพื้นที่
3. หากฉนวนเกิดรอยฉีกขาดให้ซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์
4. เว้นระยะห่างจากตำแหน่งที่มีการติดตั้งดวงไฟประมาณ 3 นิ้ว

@ขอบคุณ บ้านและสวน www.baanlaesuan.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น